Om jouw beleid en strategie tastbaar te maken, schrijven wij strategienota’s, beleidsplannen, toekomstverkenningen, jaarverslagen, instellingsplannen en subsidie-aanvragen. Onze verhalen ondersteunen bij beleidsvorming, leggen bestaand beleid uit of helpen jouw organisatie bij het maken van een transparantieslag.

Isala

Zorg voelbaar beter

De input van onder meer artsen, medewerkers, patiënten, Raad van Bestuur, co-assistenten en leidinggevenden vertaalden we voor Isala naar interactieve, digitale jaarverslagen.

Data en tekst

Voor de jaarverslagen 2016 tot en met 2019 illustreerden we het verhaal van Isala door het combineren van data, infographics, tekst en tijdlijnen. Daarnaast benutten we veel bestaande content, zoals patiëntenverhalen, beelden en video.

ArtEZ

'Hier' als het centrum van de wereld

Bij de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ luisterden we in Arnhem, Enschede en Zwolle ruim een jaar lang mee tijdens bijeenkomsten van directeuren, stafmedewerkers, hoofden, docenten en Hogeschoolraad. Als sparringpartner van het College van Bestuur en de directeuren zochten we vervolgens naar de juiste woorden bij de ambities van alle betrokkenen. Dit schreven we op en gaven we vorm, in een intern en extern Instellingsplan 2016-2021.

Van catwalk tot zorginstelling

De documenten vertellen en schetsen hoe ArtEZ werkt aan haar doelstelling om studenten goede en excellente opleidingen te bieden waar ze een leven lang op bouwen. De titel van het Instellingsplan – Here as the centre of the world –  is illustratief voor het verschil dat ArtEZ maakt: “Het zijn studenten en alumni die plaatsen relevant maken. Zij geven hier vorm aan de kunsten, het werkveld en de samenleving. Van atelier tot klaslokaal; van podium tot wijkcentrum; van catwalk tot zorginstelling.”

Economic Board Regio Zwolle

Infrastructuur voor groei

De visie van de Economic Board Regio Zwolle vatten we samen in een nieuwe Economische Agenda voor 2018 – 2022. We verzorgden zowel de tekst als de digitale publicatie van Infrastructure for growth | next level!

Maatschappelijke opgaven

De economische agenda benoemt veelbelovende sectoren, kansrijke trends en maatschappelijke opgaven voor de Regio Zwolle. We illustreerden deze informatie door het combineren van data, tekst, infographics en een prettige user experience en user interaction.