Bureau voor beleidscommunicatie

33graden is er voor inspirerende beleidscommunicatie. Vernieuwend waar mogelijk, hedendaags waar nodig.

We kiezen voor opdrachten met maatschappelijke impact. Zo ontsluiten we relevante kennis voor de samenleving en dragen we bij aan een build up conversatie over thema’s die ertoe doen.

Vaak gaan we aan de slag in projecten met een tekstueel, strategisch of datagedreven tintje. Voor jouw doelgroep vertalen we beleid naar begrijpelijke verhalen of we betrekken belanghebbenden in ambtelijke of bestuurlijke beleidsprocessen. Op andere momenten nemen we de rol van interim-specialist. Waar verandering start, werken we als kwartiermaker, interim communicatieadviseur of programmasecretaris.

drs. Joep van der Heijden

partner | public affairs strateeg

Neem contact met mij op

Jalmar Pfeifer, MSc

partner | specialist beleidscommunicatie

Neem contact met mij op

Betrokken co-ondernemers

33graden is jouw creatieve partner in beleidsprocessen. Als betrokken co-ondernemers bouwden we de afgelopen jaren gerichte ervaring op in strategische, beleids- en managementopdrachten. Dit deden we onder meer voor gemeenten, Rijksoverheden, hoger onderwijsinstellingen, regionale allianties, zorgorganisaties en goede doelen.