33graden is er voor inspirerende beleidscommunicatie. Vernieuwend waar mogelijk, hedendaags waar nodig.

We kiezen voor opdrachten met maatschappelijke impact. Zo ontsluiten we relevante kennis voor de samenleving en dragen we bij aan een build up conversatie over thema’s die ertoe doen.

Tekst, interim, inzicht

Vaak gaan we aan de slag in projecten met een strategisch, digitaal of datagedreven tintje. Voor jouw doelgroep vertalen we beleid naar begrijpelijke verhalen of we betrekken belanghebbenden in ambtelijke of bestuurlijke beleidsprocessen. Op andere momenten nemen we de rol van interim-specialist. Waar verandering start, werken we als kwartiermaker, projectleider of interim communicatieadviseur.

Jalmar Pfeifer, MSc

eigenaar | specialist beleidscommunicatie

Neem contact met mij op

Betrokken partner

33graden is jouw creatieve partner in beleidsprocessen. We bouwden de afgelopen jaren gerichte ervaring op in strategische, beleids- en managementopdrachten. Dit deden we onder meer voor gemeenten, Rijksoverheden, hoger onderwijsinstellingen, regionale allianties, zorgorganisaties en goede doelen.