Jouw belanghebbenden betrekken we bij ambtelijke en bestuurlijke beleidsprocessen: Door te luisteren, door met jouw doelgroep in gesprek te gaan of door (open) data te ontsluiten.

Ook in complexe situaties kiezen we graag voor ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen. Dat doen we onder meer als we een innovatietraject begeleiden, een interactieve datavisualisatie ontwerpen of een actie-onderzoek op wijkniveau uitvoeren. Wanneer het effectief is, verzorgen we een PR-campagne.

Nederlandse politie

Politiewerk van de toekomst

We ondersteunden een werkgroep van de Nederlandse politie bij een innovatief strategieproces. We hielpen om toekomstbeelden te vangen en goed te structureren.

De uitkomsten van dit proces vertaalden we naar een visueel en tekstueel kernachtige weergave die gebruikt werd voor interne presentaties en besluitvorming.

Gemeente Zwolle

Verbinden van architectuur en stad

Voor de gemeente Zwolle ontwikkelden we samen met het Zwols Architectuur Podium een concept om inwoners en architectuur met elkaar in contact te brengen. Concreet zocht de gemeente input van Zwollenaren voor het schrijven van een architectuurkompas. Samen bedachten, ontwikkelden en organiseerden we de eerste Architectuur Biënnale Zwolle om deze informatie naar boven te halen.

Architectuurbiënnale

In de uitwerking van de architectuurbiënnale zetten we in op verschillende niveaus van betrokkenheid. We maakten het programma voor iedere Zwollenaar relevant: Er waren inhoudelijke programma-onderdelen voor vakprofessionals, maar ook bredere activiteiten zoals de verkiezing van het Zwolste gebouw van Zwolle. Daarmee verlegden we de focus waar mogelijk naar architectuur in de wijken.

Door te kiezen voor een biënnale benadrukten we daarnaast het belang van structurele, terugkerende aandacht voor deze thematiek. Het architectuurpodium organiseerde zelf inmiddels al de eerste twee vervolgedities.

InfographicsLab

Ontwerpen van maatschappelijke impact

Via het Utrechtse InfographicsLab werken we mee aan (interactieve) datavisualisaties rond thema’s die ertoe doen. Van open data-innovaties in agrifood tot interactieve toekomstverkenningen en animaties over medisch onderzoek.

1DagNiet

Woninginbraken trending topic

We ondersteunden een door inwoners geïnitieerde nationale actiedag tegen woninginbraken: 1DagNiet. Dat deden we onder meer met data-analyses, journalistieke rapportages, fondsenwerving en PR-advies.

Van 2013 tot 2017 leidde de campagne ieder jaar tot honderden veiligheidsinitiatieven in tientallen Nederlandse en Belgische gemeenten. Inwoners kwamen in actie tegen woninginbraken, samen met hun wijk, de gemeente of de politie. Ze startten bijvoorbeeld een buurtalarm WhatsApp-groep of buurtpreventieteam. Concrete oplossingen met een duurzaam effect.

Structurele bijdrage aan Sociale cohesie

Een externe evaluatie liet zien dat de activerende opzet van 1DagNiet structureel bijdroeg aan de sociale cohesie in deelnemende wijken: inwoners, wijkagenten, scholen en bedrijven weten elkaar na de actiedag beter te vinden, ook op bredere veiligheidsthema’s. Daarnaast lazen zeker 350.000 personen concrete veiligheidstips die we online en offline deelden. Ruim 10% van hen zocht vervolgens actief naar verdiepende informatie.