Als interim-specialist helpen wij organisaties om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen of brengen we rust in roerig water. Deze tijdelijke ondersteuning is inhoudelijk of focust op procesbegeleiding. Daar waar verandering start, werken we onder meer als kwartiermaker, interim communicatiespecialist of programmasecretaris.

Concilium Zwolle

Versnelling Zwolse woningbouw

Als extern secretaris ondersteunde Joep de Taskforce Versnelling Woningbouw van Concilium Zwolle. Zijn werkzaamheden varieerden van verslaglegging, tot het mede schrijven van een position paper en de organisatie van werkbezoeken.

Gemeente Zwolle

Bouwen aan een online gemeente

Bij de gemeente Zwolle werkte Jalmar als kwartiermaker aan het (inhoudelijk) opzetten van een team voor digitale regie. Dit team focust vooral op het versterken van de online communicatie met en de digitale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers.

De inhoudelijke agenda van het team sluit daarnaast nauw aan bij vragen en wensen van inwoners, bij gemeentelijke ambities én bij landelijke uitgangspunten, zoals de digitale agenda 2020 en het besluit digitale toegankelijkheid.

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Online dienstverlening in de jeugdhulp

Voor dit regionale samenwerkingsverband van 11 gemeenten werkte Jalmar als interim projectleider en werkgroepvoorzitter aan innovatie van de online dienstverlening.

Centraal stond de totstandkoming van een platform waar bijna 200 gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor cliënten goed vindbaar zijn. Hiervoor stuurde Jalmar een traject aan waarin cliënten, gemeentelijke toegangen, beleidsmedewerkers van de gemeenten en de hulpaanbieders meedachten of meewerkten.

Participatieraad Zwolle

Ervaringsdeskundigen aan zet

Joep was vanaf de start ruim vier jaar lang secretaris voor de Participatieraad Zwolle. De raad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.

Als secretaris hielp Joep de raad en enkele klankbordgroepen om ervaringen van inwoners en uitkomsten van onderzoek te vertalen naar pragmatische adviezen. Daarnaast zorgde hij ervoor dat de input van de Participatieraad Zwolle op de juiste plekken en bij relevante stakeholders terecht komt.