Als interim-specialist helpen wij organisaties om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen of brengen we rust in roerig water. Deze tijdelijke ondersteuning is inhoudelijk of focust op procesbegeleiding. Daar waar verandering start, werken we onder meer als kwartiermaker of interim communicatiespecialist.

Gemeente Zwolle

Bouwen aan een online gemeente

Bij de gemeente Zwolle leverden we een kwartiermaker voor het (inhoudelijk) opzetten van een team voor digitale regie. Dit team focust vooral op het versterken van de online communicatie met en de digitale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers.

De inhoudelijke agenda van het team sloot daarnaast nauw aan bij vragen en wensen van inwoners, bij gemeentelijke ambities én bij landelijke uitgangspunten, zoals de digitale agenda 2020 en het besluit digitale toegankelijkheid.

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Online dienstverlening in de jeugdhulp

Voor dit regionale samenwerkingsverband van 11 gemeenten leverden we een interim projectleider en werkgroepvoorzitter voor innovatie van de online dienstverlening.

Centraal stond de totstandkoming van een platform waar bijna 200 gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor cliënten goed vindbaar zijn. Hiervoor stuurde de projectleider een traject aan waarin cliënten, gemeentelijke toegangen, beleidsmedewerkers van de gemeenten en de hulpaanbieders meedachten of meewerkten.